Home         Forside       Nyheder        Katalog         Adresse          Links   


- antologi -


 Mojnhabibi

 

 2006

 sider: 91

 pris: 87,50 kr.

 

 

http://www.arnehansen.net/dialog/

flygtninge/061011kaospilot64kbps.htm

I maj 2006 drog 5 unge kaospiloter, på ekspedition i det multikulturelle danske land for at finde de gode historier. De var trætte af alle de negative historier som ofte præger nyhedsbilledet, når det handler om Danmark som et multikulturelt samfund. De indledet derfor jagten efter de positive historier.

De stillede spørgsmålet: Hvad er den bedste oplevelse du har haft i Danmark med en kultur forskellig fra din egen?

 

De samlede over 80 historier fra hele Danmark, fra alle samfundslag. Alle har en historie de kan dele. Historierne stammer fra et bredt spekter af mennesker fra borgmestre til fiskere til pædagoger til unge indvandrere. De har sågar fået en del historier fra kendte personer så som, Lars Kolind, Klaus Bondam, Holger K. Nielsen, Lene Espersen, og Lars Bom.

 

Mojn betyder ´hej´ på sønderjysk og Habibi betyder ´ven´ på arabisk. Titlen er et møde mellem to kulturer og det er lige netop det denne bog handler om.


 

Verdensdagbogen

 

2006

sider: 397

pris: 299,00 kr.

Anmeldelse

 

 "Det er sjældent, at man møder så mange forskellige kulturer og indtryk i en og samme bog. Det er ikke desto mindre tilfældet med

Verdensdagbogen. Her møder vi de mennesker vi til gengæld ikke særlig tit støder på i tv, aviser og radio når det handler om krig, konflikt, sult og fattigdom. Dette handler Verdensdagbogen naturligvis også om, men den viser andet og mere. Den viser at vi udgør overraskende ligheder i vores komplekse og smukke forskellighed.Den bringer ostættere på det enkle menneske, dets tanker, følelser, frygt og drømme. Et sjældent og unikt indblik midt i en global forvirrings tidsalder. En bog der gør os klogere på vores medmennesker og som får os lyst til at møde dem. En bog alle bør læse".

Jacob Holdt, "Amerikanske billeder"

PRESSEMEDDELSE

September 2006

VERDENSDAGBOGEN UDKOMMER EFTER TO ÅRS INTENST ARBEJDE

 

Verdensdagbogen udkommer d.1. September 2006 på Eksperimental Forlag. Forordet er skrevet af tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen.

 

      Behovet for en global dialog på tværs af religiøse og politiske skel blev uhyggeligt aktuelt i forbindelse med krisen omkring de danske Muhammed tegninger. Bogprojektet Verdensdagbogen blev søsat længe før denne krise, men selve grundpillen i projektet var og er netop ønsket om at fremme den globale dialog.

       Verdensdagbogen har været længe undervejs. Martin Martensen-Larsen, 28 år, forfatter og jurastuderende, fik ideen til bogen ved et tilfælde for to år siden. En aften, i byen og på vej til toilettet, så han en plakat, hvor han læste, at der stod ”Verdens dagbog”. Han tænkte i mellemtiden lidt over konceptet og synes det var så genial en ide til en bog, at han ærgrede sig over ikke selv at have fået ideen. Da han passerede plakaten igen på tilbagevejen, så han, han havde læst forkert. På plakaten stod der ”Verdens bogdag”. Dermed lå vejen åben for at realisere det ingen havde gjort før: Nemlig at udgive en verdens dagbog.

       Bogprojektet Verdensdagbogen har strakt sig over to år. Det har været en intens proces, hvor i alt seks studerende, og et utal af frivillige, har knoklet med først at finde de deltagende skribenter fra over hundrede af verdens lande, og dernæst oversættelse og redigering.

       Det er blevet til en usædvanlig bog som giver et helt unikt indblik i en generations dagligdag, set fra over hundrede forskellige steder i verden. Sjældent er så mange stemmer fra hele verden, repræsenteret et og samme sted. Ambitionen har været at afspejle den globale mentale tilstand hos den generation der har og får stor indflydelse på, hvordan verden ser ud om nogle årtier. Deltagerne er af samme årsag imellem 20-40 år. Deres refleksioner over kultur, identitet, uddannelse, familie, arbejde, krig, konflikter, sygdom (især HIV), fattigdom, politik, globalisering, fremtiden mv. giver et glimt ind i vores fælles fremtid og er vedkommende for os alle.

       Alle dagbogsberetningerne er skrevet ud fra den fælles præmis, at de er skrevet d.21. Maj 2005 - FNs verdensdag for kulturel mangfoldighed for dialog og udvikling – samt ud fra fire ens spørgsmål. Dette garanterer en rød tråd igennem bogen, samtidig med at ligheder og kontraster trækkes skarpere op.

Et sjovt fælles træk er eks. at mange lande mener at have patent på at være helt specielt gæstfrie. Håbet er, at både ligheder og kontraster kan åbne for interkulturel dialog, på tværs af landegrænserne.

       Dagbogsberetningerne i Verdensdagbogen er skrevet af mennesker der igennem deres medvirken har taget det første skridt til global dialog. Håbet er, at bogen kan føre til større forståelse både imellem nutidige som fremtidige generationer og dermed bidrage til en fredeligere global sameksistens. Men først og fremmest er Verdensdagbogen en dagbog med historier fortalt direkte fra folks hjerter verden over og for læseren med et nysgerrigt og åbent sind vil den forhåbentlig ramme samme sted.

 

Verdensdagbogen koster 299.

Den kan købes direkte fra forlaget www.eksperimentalforlag.dk eller hos den lokale boghandler.

 Interview med Martin Martensen-Larsen i Lorry/Tv2:

http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=04-05-2006&cID=5&vId=288934

 Kontakt Martin Martensen-Larsen for interview eller spørgsmål: 

E-mail: martinml@sol.dk / Tlf.nr. 27574724  / Verdensdagbogen webside: www.worlddiary.dk


VISĂTORI PRIN ORAŞUL SURÂSULUI

 

 2000

 sider: 177

 pris: 69,00 kr.

 (på rumænsk)

Udvalgte noveller fra Fyldepennen

 

2002

sider: 146

pris: 140,00 kr.

GULDKANDEN

 

2003

sider 45

pris 118,75 kr.

   Den store historiebog

 

   2002

   sider 71

Om bogen:

     Denne bog indeholder mange forskellige spændende, sjove og interessante historier skrevet af eleverne fra 3.a og 3.b på Østervangskolen  i  skoleåret  2001-2002.